ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾಲಕ -ಕಂ-ನಿರ್ವಾಹಕ (ದರ್ಜೆ-3 ) ಮತ್ತು ಚಾಲಕ (ದರ್ಜೆ-3 ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅರ್ಜಿ.

Welcome To NEKRTC Online Application

ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆಯ

ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

 

 
ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ-ಕಂ-ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಗೆ 11-08-2014 ರ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕರೆಪತ್ರ 25-Oct-2014 ರ ನಂತರ ಮುದ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾಹೀರಾತು 3/2014 ರ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅರ್ಜಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
     adobe     ವಿಳಾಸ :    ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ಸಾರಿಗೆ ಸದನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಗುಲಬರ್ಗಾ